Μικρά Ταλέντα A'
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2013 εως το 2016

5-8 ετών

Μικρά Ταλέντα B'
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2010 εως το 2013

8-11 ετών

Κατηγορία Μικρά Ταλέντα για 4 χέρια
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2010  και μετά

έως και 11 ετών

Κατηγορία Α1
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2007 και μετά.

έως και 14 ετών

Κατηγορία Α2
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2006 και μετά.

έως και 15 ετών

Κατηγορία Α
για 4 χέρια
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2006 και μετά.

έως και 15 ετών

Κατηγορία Β1
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2005 και μετά.

έως και 16 ετών

Κατηγορία Β2
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά.

έως και 18 ετών

Κατηγορία Β
για 4 χέρια
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά.

έως και 18 ετών

*Τα ηλικιακά όρια για κάθε κατηγορία ανέβηκαν κατά ένα έτος προκειμένου οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό του 2020 να παραμείνουν στην κατηγορία για την οποία προετοιμάστηκαν. Σε περίπτωση που επιθυμούν την ένταξη τους σε επόμενη κατηγορία είναι εφικτό.

*Οι υποψήφιοι που η ηλικία τους περιλαμβάνεται σε δύο κατηγορίες (είτε είχαν δηλώσει συμμετοχή πριν την αναβολή του διαγωνισμού είτε δηλώνουν για πρώτη φορά την υποψηφιότητα τους) έχουν δικαίωμα να επιλέξουν όποια από τις δύο κατηγορίες επιθυμούν.

*Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί να εξεταστεί σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, το αντίθετο όμως δεν μπορεί να γίνει.

*Οι επαναλήψεις μπορούν να συμπεριληφθούν ή να παραληφθούν κατά τη βούληση του διαγωνιζομένου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα χρονικά όρια κάθε κατηγορίας.

  • Facebook
  • Instagram