Μικρά Ταλέντα A'
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2013 εως το 2016

Δυο (2) κομμάτια διαφορετικού στυλ

 

(Συνολική διάρκεια έως 5 λεπτά). 

5-8 ετών

Μικρά Ταλέντα B'
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2010 εως το 2013

α) Μία (1) σπουδή από τα 100  C. Czerny ερ. 599 (εξαιρούνται οι αριθμοί 1 έως και 32) ή μία σπουδή J.B. Duvernoy ερ. 176 ή μία σπουδή H. Lemoine ερ. 37 ή άλλη σπουδή ανάλογης δυσκολίας

β) Ένα (1) κομμάτι ελεύθερης επιλογής

 

(Συνολική διάρκεια έως 8 λεπτά).  

8-11 ετών

Κατηγορία Μικρά Ταλέντα για 4 χέρια
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2010  και μετά

Δύο έργα ελεύθερης επιλογής

 

(Συνολική διάρκεια έως 5 λεπτά)        

έως και 11 ετών

Κατηγορία Α1
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2007 και μετά.

α) J.S. BACH από το Anna Maria Magdalena ή άλλο κομμάτι προκλασικού συνθέτη ανάλογης δυσκολίας.

β) Κλασικό κομμάτι: σονατίνα (ένα μέρος γρήγορο) 

γ) Ένα κομμάτι ελεύθερης επιλογής

 

(Συνολική διάρκεια έως 10 λεπτά)

έως και 14 ετών

Κατηγορία Α2
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2006 και μετά.

α) J.S. BACH: Ένα (1) μικρό πρελούδιο ή φουγκέτα. 

β) Μία σπουδή από τα τριάντα (30) C. Czerny έρ. 849. 

γ) Κλασικό κομμάτι: σονατίνα (ένα μέρος γρήγορο)

δ) Ρομαντικό ή μοντέρνο κομμάτι ελεύθερης επιλογής. 

(Συνολική διάρκεια έως 12 λεπτά) 

έως και 15 ετών

Κατηγορία Α
για 4 χέρια
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2006 και μετά.

Δύο έργα ελεύθερης επιλογής 

 

(Συνολική διάρκεια έως 8 λεπτά)

έως και 15 ετών

Κατηγορία Β1
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2005 και μετά.

α) J.S. BACH: Μία δίφωνη invention 

β)Κλασικό κομμάτι: σονάτα J. Haydn ή W.A. Mozart (ένα μέρος γρήγορο) ή θέμα και παραλλαγές, ή φαντασία, ή σονατίνα L.v. Beethovenαρ. 1 μι ύφεση μείζονα.

γ)Ρομαντικό ή μοντέρνο κομμάτι ελεύθερης επιλογής.

δ)Ρυθμικός χορός από τους «επτά ρυθμικούς χορούς», του Θεόδωρου Αντωνίου. (επιβεβλημένο έργο)

(Συνολική διάρκεια έως 15 λεπτά) 

έως και 16 ετών

Κατηγορία Β2
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά.

α) J.S. BACH:  Μία τρίφωνη invention ή δύο χοροί γαλλικής σουίτας ή ένα πρελούδιο και μια φούγκα από το "Καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο".

β) Μία σπουδή από τα σαράντα (40)  C. Czerny ερ. 299 ή από τα πενήντα (50) C. Czerny ερ. 740 ή από το  J.B. Cramer ερ. 50 . 

γ) Κλασικό κομμάτι: σονάτα J. Haydn ή L.V. Beethoven, ή W.A. Mozart ένα γρήγορο μέρος (εκτός από τη σονάτα σε ντο μείζονα ΚV 545), ή θέμα και παραλλαγές, ή φαντασία. 

δ) Ρομαντικό ή μοντέρνο κομμάτι ελεύθερης επιλογής. 

 

(Συνολική διάρκεια έως 20 λεπτά) 

έως και 18 ετών

Κατηγορία Β
για 4 χέρια
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά.

α) Ένα μέρος γρήγορο από μία αυθεντική σονάτα  W.A. Μozart για τέσσερα χέρια.

β)Ένα ή περισσότερα έργα ελεύθερης επιλογής

(Συνολική διάρκεια έως 15 λεπτά) 

έως και 18 ετών

*Τα ηλικιακά όρια για κάθε κατηγορία ανέβηκαν κατά ένα έτος προκειμένου οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό του 2020 να παραμείνουν στην κατηγορία για την οποία προετοιμάστηκαν. Σε περίπτωση που επιθυμούν την ένταξη τους σε επόμενη κατηγορία είναι εφικτό.

*Οι υποψήφιοι που η ηλικία τους περιλαμβάνεται σε δύο κατηγορίες (είτε είχαν δηλώσει συμμετοχή πριν την αναβολή του διαγωνισμού είτε δηλώνουν για πρώτη φορά την υποψηφιότητα τους) έχουν δικαίωμα να επιλέξουν όποια από τις δύο κατηγορίες επιθυμούν.

*Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί να εξεταστεί σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, το αντίθετο όμως δεν μπορεί να γίνει.

*Οι επαναλήψεις μπορούν να συμπεριληφθούν ή να παραληφθούν κατά τη βούληση του διαγωνιζομένου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα χρονικά όρια κάθε κατηγορίας.