ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΗ

           ΜΙΚΡΑ ΤΑΛΕΝΤΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Μικρά Ταλέντα  Α’»

ηλικία από 5 έως 7 ετών  

          

       Δύο (2) κομμάτια διαφορετικού στυλ

Επιλογή έργου η έργων για την κατηγορία ''Μικρά ταλέντα Α' " από :  D. Kabalevsky, εργ.27  ή B. Βartok : ''For children'' I και ΙΙ ή D. Shostakovich: Children's Notebook ,ερ.69 ή άλλο κομμάτι ανάλογου επιπέδου

 

(Συνολική διάρκεια έως 5 λεπτά)

 

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Μικρά Ταλέντα  Β’» 

ηλικία από 8 έως 10 ετών 

     1.Μία σπουδή από τα 100 Czerny,ερ.599

     (εξαιρούνται οι αριθμοί 1 έως και 32)

     ή μία σπουδή J.B.Duvernoy ερ.176

     ή μία σπουδή  H.Lemoine ερ.37   

    2.Ένα κομμάτι ελεύθερης επιλογής

Επιλογή έργου η έργων για την κατηγορία ''Μικρά ταλέντα Β' "  από :  D. Kabalevsky, εργ.27  ή B. Βartok : ''For children'' I και ΙΙ ή D. Shostakovich: Children's Notebook ,ερ.69 ή άλλο κομμάτι ανάλογου επιπέδου

   

(Συνολική διάρκεια έως 8 λεπτά)

 

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  «Μικρά Ταλέντα-τέσσερα χέρια»

όριο ηλικίας  μέχρι και 10 ετών 

    Έργα ελεύθερης επιλογής

(Συνολική διάρκεια έως 5 λεπτά)

 

           ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α

 • Α1

όριο ηλικίας  μέχρι και 13 ετών 

1. Ένα κομμάτι J.S. BACH από το  ANNA MARIA MAGDALENA ή άλλο κομμάτι προκλασικού συνθέτη ανάλογης δυσκολίας.

2.Κλασικό κομμάτι: σονατίνα (ένα μέρος γρήγορο)

3.Ένα κομμάτι ελεύθερης επιλογής

     

Επιλογή έργου η έργων για την Α1 κατηγορία από : R. Schumann: Album für die Jugend ,ερ. 68, ή  P.I. Tchaikovsky :Album for the Young,ερ.39, ή D. Shostakovich: Children's Notebook ,ερ.69  ή άλλο κομμάτι ανάλογου επιπέδου

(Συνολική διάρκεια έως 10 λεπτά)

 • Α2 

όριο ηλικίας  μέχρι και 14 ετών 

1. J.S.BACH: Ένα μικρό πρελούδιο ή φουγκέτα 

2.Μία σπουδή από τα 30 Czerny,ερ.849

3. Κλασικό κομμάτι: σονατίνα (ένα μέρος γρήγορο)

4. Ένα κομμάτι ρομαντικό η μοντέρνο ελεύθερης επιλογής                    

Επιλογή έργου η έργων για την Α2 κατηγορία από : R. Schumann: Album für die Jugend ,ερ. 68, ή  P.I. Tchaikovsky :Album for the Young,ερ.39, ή D. Shostakovich: Children's Notebook ,ερ.69  ή άλλο κομμάτι ανάλογου επιπέδου

(Συνολική διάρκεια έως 12 λεπτά)

 

 

 •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΕΡΙΑ 

όριο ηλικίας  μέχρι και 14 ετών 

Έργα ελεύθερης επιλογής

(Συνολική διάρκεια έως 12 λεπτά)

            

           ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

 • Β1

 όριο ηλικίας  μέχρι και 15 ετών

1. J.S.BACH:Μία δίφωνη INVENTION

2.Κλασικό κομμάτι: σονάτα J.HAYDN ή W.A.MOZART (ένα μέρος γρήγορο) ή θέμα και παραλλαγές ή σονατίνα L.v.BEETHOVEN αρ.1 σε μι υφ.μείζ.

3. Ένα κομμάτι ρομαντικό η μοντέρνο ελεύθερης επιλογής

Επιλογή έργου η έργων  για την Β1 από : 

         F. Mendelssohn: Τραγούδια χωρίς λόγια 

         ή  F. Chopin: Mazurkas , Valses 

         ή  R. Schumann: Arabesque 

         ή F. Schubert: Impromptus op 90 και op.posth.142 

                                Moments musicaux .op 94 

         ή Ed.Grieg: Lyric pieces

         ή P. I.Tchaikovsky: The Seasons op 37a

         ή D. Shostakovich: Dance of the dolls

         ή άλλο κομμάτι ανάλογου επιπέδου

 

(Συνολική διάρκεια έως 15 λεπτά)

 • Β2

όριο ηλικίας μέχρι και 17 ετών

1. J.S.BACH: Μία τρίφωνη INVENTION ή δύο χοροί γαλλικής σουίτας 

2.Μία σπουδή από τα 40 Czerny,ερ.299 ή από το J.B.CRAMER ερ.50 ή BERENS ερ.61

3. Κλασικό κομμάτι: ένα μέρος γρήγορο από σονάτα J.HAYDN ή W.A.MOZART (εκτός από τη σονάτα σε ντο μειζ.KV 545)ή θέμα και παραλλαγές

4. Ένα κομμάτι ρομαντικό η μοντέρνο ελεύθερης επιλογής

Επιλογή έργου η έργων  για την Β2 κατηγορία από : 

         F. Mendelssohn: Τραγούδια χωρίς λόγια 

         ή  F. Chopin: Mazurkas , Valses 

         ή  R. Schumann: Arabesque 

         ή F. Schubert: Impromptus op 90 και op.posth.142 

                                Moments musicaux .op 94 

         ή Ed.Grieg: Lyric pieces

         ή P. I.Tchaikovsky: The Seasons op 37a

         ή D. Shostakovich: Dance of the dolls

         ή άλλο κομμάτι ανάλογου επιπέδου

(Συνολική διάρκεια έως 18 λεπτά)

 •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΕΡΙΑ 

όριο ηλικίας μέχρι και 17 ετών

 

Έργα  ελεύθερης επιλογής

(Συνολική διάρκεια έως 18 λεπτά)

 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

 • Γ1

όριο ηλικίας μέχρι και 22 

1. J.S.BACH:  Ένα πρελούδιο και μια φούγκα

2. Μία σπουδή από τα ή 50 CZERNY, ερ.740 ή IG.MOSCHELES ερ.95 ή M.MOSZKOWSKI ερ.72 ή F.CHOPIN ερ.10 ή ερ.25 ( εκτός από τις τρεις Op.posthumous).  ή F.LISZT,S.RACHMANINOV ,C.DEBUSSY,S.PROKOFIEV. 

3. Σονάτα L.v.BEETHOVEN ένα μέρος γρήγορο εξαιρούνται οι: ερ.49 αρ.1και  2,ερ.53,ερ.57,ερ.101,ερ.106,ερ.109,ερ.110,και ερ.111

4. Ένα κομμάτι ρομαντικό η μεταγενέστερης περιόδου ελεύθερης   επιλογής

 

(Συνολική διάρκεια προγράμματος έως 30 λεπτά)

 • Γ2

όριο ηλικίας  μέχρι και 25 ετών

1. J.S.BACH: Ένα πρελούδιο και φούγκα από το ''CLAVECIN BIEN TEMPERE'' ή 2 μέρη από Παρτίτα ή άλλο έργο του BACH

2.L.v.BEETHOVEN:ένα γρήγορο κι ένα αργό (διαδοχικά μέρη) εξαιρούνται οι σονάτες: ερ.49,αρ.1και 2 ,ερ.27αρ.2, ερ.79 και ερ.90

3. Ένα κομμάτι ρομαντικό η μεταγενέστερης περιόδου ελεύθερης επιλογής

4.Έργο Έλληνα συνθέτη

(Συνολική διάρκεια προγράμματος  έως 40 λεπτά)

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ  ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΕΡΙΑ 

όριο ηλικίας  μέχρι και 25 ετών

'Εργα ελεύθερης επιλογής  (αυθεντικές συνθέσεις για 4 χέρια)

(Συνολική διάρκεια προγράμματος  έως 40 λεπτά)

Παρατηρήσεις:

*Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί να εξεταστεί σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, το αντίθετο όμως δεν μπορεί να γίνει.

*Οι επαναλήψεις μπορούν να συμπεριληφθούν ή να παραληφθούν κατά τη βούληση του διαγωνιζομένου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα χρονικά όρια κάθε κατηγορίας.