ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μικρά Ταλέντα
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2010 και μετά.
έως και 11 ετών
 
 
Κατηγορία Α
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2008 εως το 2010.

11-13 ετών

Κατηγορία Β
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2006 εως το 2008.

13-15 ετών

Κατηγορία Γ
για όσους έχουν γεννηθεί από το 2004 έως το 2006

15-17 ετών

Κατηγορία Δ
για όσους έχουν γεννηθεί από το 2000 έως το 2004

17-21 ετών

Κιθαριστικά Σύνολα
Δύο ή περισσότερες κιθάρες.

Η συμμετοχή στην κατηγορία θα επιβεβαιώνεται κατόπιν συνεννόησης με την καλλιτεχνική επιτροπή, λόγω της ιδιαιτερότητας της (που μπορεί να περιλαμβάνει ή να συνδυάζει διαφορετικές ηλικίες).

Κατηγορία Α: Έως 18 ετών
Κατηγορία Β: Από 18 ετών και άνω

*Τα ηλικιακά όρια για κάθε κατηγορία ανέβηκαν κατά ένα έτος προκειμένου οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό του 2020 να παραμείνουν στην κατηγορία για την οποία προετοιμάστηκαν. Σε περίπτωση που επιθυμούν την ένταξη τους σε επόμενη κατηγορία είναι εφικτό.

*Οι υποψήφιοι που η ηλικία τους περιλαμβάνεται σε δύο κατηγορίες (είτε είχαν δηλώσει συμμετοχή πριν την αναβολή του διαγωνισμού είτε δηλώνουν για πρώτη φορά την υποψηφιότητα τους) έχουν δικαίωμα να επιλέξουν όποια από τις δύο κατηγορίες επιθυμούν.

*Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί να εξεταστεί σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, το αντίθετο όμως δεν μπορεί να γίνει.

*Οι επαναλήψεις μπορούν να συμπεριληφθούν ή να παραληφθούν κατά τη βούληση του διαγωνιζομένου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα χρονικά όρια κάθε κατηγορίας.

*Το βιβλίο «Ρομαντικές στιγμές για κιθάρα» του Χ. Εκμεκτσόγλου βρίσκεται στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Συλλόγου «Φίλων της Μουσικής» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να φωτοτυπήσουν το κομμάτι της κατηγορίας τους ή να τους αποσταλλεί μέσω email από την musicArte.

  • Facebook
  • Instagram