ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μικρά Ταλέντα
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2010 και μετά.

Δυο (2) κομμάτια διαφορετικού στυλ

(συνολική διάρκεια έως 5 λεπτά). 

έως και 11 ετών
 
 

 

Κατηγορία Α
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2008 εως το 2010.
 1. Μια σπουδή του F. Sor ή M. Giuliani  ή F. Carulli ή M. Carcassi ή D. Aguado.

 2. Ένα έργο ελεύθερης επιλογής.

 3. «Βαλς» από το α΄ τεύχος της μεθόδου κιθάρας του Χ. Εκμεκτσόγλου.

(Συνολική διάρκεια έως 10 λεπτά)

11-13 ετών

Κατηγορία Β
Για όσους έχουν γεννηθεί από το 2006 εως το 2008.
 1. Μια σπουδή του M. Carcassi ή του F. Sor.

 2. Πρόγραμμα  ελεύθερης επιλογής.

 3. Χ. Εκμεκτσόγλου: «Βαλς» από το α΄ τεύχος της μεθόδου κιθάρας ή επιλογή από το έργο «Ρομαντικές στιγμές για κιθάρα» μεταξύ των: α) Βαλς των κύκνων ή β)Τραγούδι χωρίς λόγια ή γ)Σκέψη ή δ) Habanera.

(Συνολική διάρκεια έως 12 λεπτά)

13-15 ετών

Κατηγορία Γ
για όσους έχουν γεννηθεί από το 2004 έως το 2006
 1. Μια σπουδή του M. Carcassi ερ. 60 ή του F. Sor (έκδοση A. Segovia).

 2. Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής.

 3. Χ. Εκμεκτσόγλου: «Ρομαντικές στιγμές για κιθάρα» επιλογή από τα: α) Σκέψη ή β) Νοσταλγία ή γ) Νυκτερινό.

 

(Συνολική διάρκεια έως 15 λεπτά)

15-17 ετών

Κατηγορία Δ
για όσους έχουν γεννηθεί από το 2000 έως το 2004
 1. Ένα ή περισσότερα μέρη από μία σουίτα, παρτίτα, σονάτα ή άλλο έργο (για λαούτο, βιολί, ή τσέλο) του J.S.Bach.

 2. Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής.

 3. Χ. Εκμεκτσόγλου: «Ρομαντικές στιγμές για κιθάρα» επιλογή από τα: α) Νοσταλγία και Σκέψη ή β) Μελαγχολικό τραγούδι ή γ) Φαντασία.

(Συνολική διάρκεια έως 30 λεπτά)

17-21 ετών

Κιθαριστικά Σύνολα
Δύο ή περισσότερες κιθάρες.
 1. Ένα έργο κλασικής ή ρομαντικής εποχής.

 2. Ένα έργο ελεύθερης επιλογής.

(Συνολική διάρκεια έως 15 λεπτά)

Η συμμετοχή στην κατηγορία θα επιβεβαιώνεται κατόπιν συνεννόησης με την καλλιτεχνική επιτροπή, λόγω της ιδιαιτερότητας της (που μπορεί να περιλαμβάνει ή να συνδυάζει διαφορετικές ηλικίες).

Κατηγορία Α: Έως 18 ετών
Κατηγορία Β: Από 18 ετών και άνω

*Τα ηλικιακά όρια για κάθε κατηγορία ανέβηκαν κατά ένα έτος προκειμένου οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό του 2020 να παραμείνουν στην κατηγορία για την οποία προετοιμάστηκαν. Σε περίπτωση που επιθυμούν την ένταξη τους σε επόμενη κατηγορία είναι εφικτό.

*Οι υποψήφιοι που η ηλικία τους περιλαμβάνεται σε δύο κατηγορίες (είτε είχαν δηλώσει συμμετοχή πριν την αναβολή του διαγωνισμού είτε δηλώνουν για πρώτη φορά την υποψηφιότητα τους) έχουν δικαίωμα να επιλέξουν όποια από τις δύο κατηγορίες επιθυμούν.

*Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί να εξεταστεί σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, το αντίθετο όμως δεν μπορεί να γίνει.

*Οι επαναλήψεις μπορούν να συμπεριληφθούν ή να παραληφθούν κατά τη βούληση του διαγωνιζομένου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα χρονικά όρια κάθε κατηγορίας.

*Το βιβλίο «Ρομαντικές στιγμές για κιθάρα» του Χ. Εκμεκτσόγλου βρίσκεται στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Συλλόγου «Φίλων της Μουσικής» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να φωτοτυπήσουν το κομμάτι της κατηγορίας τους ή να τους αποσταλλεί μέσω email από την musicArte.