ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΗ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Μικρά Ταλέντα »

ηλικία έως 10 ετών:

          

       Δύο (2) κομμάτια διαφορετικού στυλ

(Συνολική διάρκεια έως 5 λεπτά)

 

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ηλικίας 11 έως 12 ετών:

 

1. Μια σπουδή του F. Sor, M. Giuliani, F. Carulli, M. Carcassi, D. Aguado.

2. Ελεύθερη επιλογή έργου ή έργων.

3. Kομμάτι Μίκη Θεοδωράκη 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω κομμάτια ,τα οποία περιέχονται στο πρώτο και στο δεύτερο τεύχος του έργου «Θεοδωράκης - Τραγούδια για σόλο κιθάρα» σε διασκευή του Γεράσιμου Μηλιαρέση. (Εκδόσεις Παπαγρηγορίου - Νάκα). 

Οι διαγωνιζόμενοι επιλέγουν ένα από τα εξής:

 1.  «Είμαστε δυο»  (τεύχος 1, σελ.7)

 2. «Της αγάπης αίματα» (τεύχος 1 , σελ.9)

 3. «Ήταν μια θεία θέληση» (τεύχος 2, σελ.13)

 4.  «Στο περιγιάλι» (τεύχος 1, σελ.13)

(Συνολική διάρκεια έως 10 λεπτά)

 

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β

ηλικία 13 έως 14 ετών   :

1. Μια σπουδή του M. Carcassi ή του F. Sor.

2. Ελεύθερη επιλογή έργου ή έργων.

 3. Kομμάτι Μίκη Θεοδωράκη 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω κομμάτια, τα οποία περιέχονται στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο τεύχος του έργου «Θεοδωράκης- Τραγούδια για σόλο κιθάρα» σε διασκευή του Γεράσιμου Μηλιαρέση. (Εκδόσεις Παπαγρηγορίου - Νάκα).

Οι διαγωνιζόμενοι της κατηγορίας Β επιλέγουν ένα από τα εξής:

 1. «Το ψωμί είναι στο τραπέζι» (τεύχος 1, σελ.17)

 2. «Μαργαρίτα Μαργαρώ» (τεύχος 2, σελ.17)

 3. «Η μυρτιά» (τεύχος 3, σελ. 18)

 4. «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα» (τεύχος 2, σελ.11)    

   

(Συνολική διάρκεια έως 12 λεπτά)

 

         

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ

ηλικία 15 έως 17 ετών:

1. Μια σπουδή του M. Carcassi ερ. 60 ή του F. Sor (έκδοση A. Segovia).

2. Ελεύθερη επιλογή έργου ή έργων.

3. Kομμάτι Μίκη Θεοδωράκη

Οι διαγωνιζόμενοι επιλέγουν ένα από τα εξής:

 • «Τ’ άσπρο ξωκλήσι» 

από το έργο «Θεοδωράκης – Τραγούδια για σόλο κιθάρα»

σε διασκευή του Γεράσιμου Μηλιαρέση (τεύχος 3, σελ.23).

(Εκδόσεις Παπαγρηγορίου - Νάκας)

 • «Κοιμήσου αγγελούδι μου» 

από το έργο «Θεοδωράκης - Τραγούδια για σόλο κιθάρα»

 σε διασκευή του Γεράσιμου Μηλιαρέση (τεύχος 3, σελ. 25).

(Εκδόσεις Παπαγρηγορίου - Νάκα)

 • «Η απαγωγή»

από το έργο Θεοδωράκης - 20 Τραγούδια για σόλο κιθάρα»

 σε διασκευή του Γεράσιμου Μηλιαρέση (σελ.12).

(Εκδόσεις Παπαγρηγορίου - Νάκα)

 • «Θα γίνεις δικιά μου»

από το έργο «Θεοδωράκης - 15 Τραγούδια για σόλο κιθάρα»

 σε διασκευή του Δημήτρη Φάμπα (σελ.10). 

(Εκδόσεις Παπαγρηγορίου - Νάκα)  

 

(Συνολική διάρκεια έως 15 λεπτά)

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

ηλικία 18 έως 20 ετών:

1. Ένα ή περισσότερα μέρη από μία σουίτα, παρτίτα ή σονάτα (για λαούτο, βιολί, ή τσέλο) του J.S.Bach.

2. Ελεύθερη επιλογή έργου ή έργων.

3. Kομμάτι Μίκη Θεοδωράκη

                              

 Οι διαγωνιζόμενοι της κατηγορίας  Δ επιλέγουν ένα από τα εξής:

 •  «Αγάπη μου»

από το έργο «Θεοδωράκης - 15 Τραγούδια για σόλο κιθάρα» σε διασκευή του Δημήτρη Φάμπα (σελ.14)

(Εκδόσεις Παπαγρηγορίου - Νάκα)

 • «Άνοιξε το παράθυρο»

Από το έργο «Θεοδωράκης - 15 Τραγούδια για σόλο κιθάρα» σε διασκευή του Δημήτρη Φάμπα (σελ.21).

(Εκδόσεις Παπαγρηγορίου - Νάκας)

 • «Ζορμπάς»

Από το έργο «Θεοδωράκης - 15 Τραγούδια για σόλο κιθάρα» σε διασκευή του Δημήτρη Φάμπα (σελ.38)

(Εκδόσεις Παπαγρηγορίου – Νάκα)

 • «Δραπετσώνα»

Από το έργο «Θεοδωράκης - Πολιτεία - για σόλο κιθάρα» σε διασκευή του  Δημήτρη Φάμπα (σελ.16)

(Εκδόσεις Παπαγρηγορίου - Νάκα)

 (Συνολική διάρκεια  έως 25 λεπτά)

 

 •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΙΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Η συμμετοχή στην κατηγορία «Κιθαριστικά Σύνολα» καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την καλλιτεχνική επιτροπή, λόγω της ιδιαιτερότητας της σε ηλικίες και ρεπερτόριο.

 • Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής

(Συνολική διάρκεια έως 15 λεπτά)

Παρατηρήσεις:

*Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί να εξεταστεί σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, το αντίθετο όμως δεν μπορεί να γίνει.

*Οι επαναλήψεις μπορούν να συμπεριληφθούν ή να παραληφθούν κατά τη βούληση του διαγωνιζομένου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα χρονικά όρια κάθε κατηγορίας.