Δικαίωμα Συμμετοχής – Όριο Ηλικίας

Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου της musicArte μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά και νέοι από 5 έως και 25 ετών.

 

Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής:

 

1. Αίτηση συμμετοχής (συνημμένο αρχείο, «Αίτηση Συμμετοχής»). Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται on line και θα τη βρείτε στο site μας.

2. Πιστοποιητικό γέννησης ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται η ηλικία του υποψηφίου.

3. Μια φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

4. Αντίγραφο κατάθεσης του ποσού που αναλογεί στο κόστος συμμετοχής.

 

Η αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται on line ηλεκτρονικά μέσα από το site. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής τα λαμβάνουμε ηλεκτρονικά, με αποστολή στο musicarte.education@gmail.com).

 

Κόστος συμμετοχής

·       Εξήντα (60) ευρώ ως δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την κατηγορία «Μικρά Ταλέντα Α» και «Μικρά Ταλέντα Β»,

·       Ογδόντα (80) ευρώ για την κατηγορία «Μικρά Ταλέντα Τέσσερα Χέρια»

 

·       Ογδόντα (80) ευρώ για τις κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Β2

·       Εκατό (100) ευρώ για τις κατηγορίες Α και Β Τέσσερα Χέρια

 

·       Εκατό (100) ευρώ για την κατηγορία Γ1 και Γ2

·       Εκατόν είκοσι (120) ευρώ για την κατηγορία Γ1 και Γ2 Τέσσερα Χέρια.

 

Φωτογραφίες – Βίντεο - Κόστος

Αν επιθυμείτε βίντεο και φωτογραφίες τρείς (3) ημέρες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα  αποστείλουμε πέντε (5) φωτογραφίες και βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πλατφόρμα wetransfer).

Κόστος: Σαράντα (40) ευρώ

Σε περίπτωση προπληρωμής μαζί με τη συμμετοχή: Τριάντα (30) ευρώ

 

Τρόπος πληρωμής

Για τον ακριβή τρόπο πληρωμής θα ενημερωθείτε σύντομα

 

Προθεσμίες

Αιτήσεις συμμετοχής έως 1 Ιουνίου (2022)

Περιορισμένες θέσεις συμμετοχής, τηρείται σειρά προτεραιότητας.

*Μετά τη λήψη της αίτησης θα σας επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της.

 

**Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό είναι η αποδοχή όλων των όρων του.

 

---

Όροι του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί κανονικά και δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις της πανδημίας. Είμαστε προσηλωμένοι στην πραγματοποίηση του διαγωνισμού με φυσική παρουσία στο χώρο του Μεγάρου Μουσικής ακολουθώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα επιβάλλουν οι εκάστοτε συνθήκες. 

 

Ακριβείς ώρες και ημέρες διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν λίγες εβδομάδες πριν την διεξαγωγή

 

Ο ακριβής χρόνος προσέλευσης, η σειρά εμφάνισης των διαγωνιζόμενων και γενικότερα ότι αφορά στις συνθήκες διεξαγωγής του διαγωνισμού θα συμβαδίζει με τις υγειονομικές υποδείξεις που θα υπαγορεύει ο χρόνος διεξαγωγής του.

 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται αυστηρά και μόνο κατά την διάρκεια της τελετής λήξης. Μετά την τελετή λήξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της musicArte.

Επιπροσθέτως:

 

1.    Όλα τα κομμάτια εκτελούνται από μνήμης εκτός της κατηγορίας «τέσσερα χέρια σε ένα πιάνο».

2.    Η βαθμολογία είναι μυστική και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια μετά το τέλος του διαγωνισμού.

3.    Μέλος της κριτικής επιτροπής του οποίου ο μαθητής διαγωνίζεται δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία που αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο.

4.    Η κριτική επιτροπή θα απονείμει Α, Β, και Γ βραβεία , επαίνους  και βεβαιώσεις  συμμετοχής στους διαγωνιζομένους , έχει ωστόσο το δικαίωμα να μην απονείμει βραβείο σε κάποια κατηγορία αν κρίνει ότι το επίπεδο των συμμετεχόντων δεν ανταποκρίνεται σε κάποιο από αυτά.

5.Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι οριστικά και δεν προσβάλλονται.

6.Η οργανωτική επιτροπή έχει την αποκλειστική χρήση των πνευματικών και εμπορικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τον διαγωνισμό (οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.) καθώς και το δικαίωμα μαγνητοσκόπησης/ηχογράφησης, ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής και διαδικτυακής μετάδοσης/διανομής και αναπαραγωγής στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, μέρους ή ολόκληρου του διαγωνισμού χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική ή άλλη υποχρέωση/απαίτηση από τους συμμετέχοντες και ενημέρωση τους.

7.Απαγορεύεται από τρίτους η ηχογράφηση ή η βιντεοσκόπηση μέρους ή ολόκληρου του διαγωνισμού. Επίσης απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.

8.Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης λόγω υγειονομικών μέτρων οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν μέσω αποστολής βίντεο.

9.Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Διαγωνιζόμενου ,το ποσό που καταβλήθηκε ως συμμετοχή δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης λόγω υγειονομικών μέτρων οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν μέσω αποστολής βίντεο. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής βίντεο: 15 Ιουνίου. 

Προδιαγραφές βίντεο:

1. Ο συμμετέχων πρέπει να μας το αποστείλει στο musicarte.education@gmail.com το βίντεο μέσω wetransfer.

2. Κάθε παρουσίαση πρέπει να καταγραφεί σε μία ενιαία λήψη, χωρίς κοψίματα, χωρίς μοντάζ, όπως ακριβώς θα γινόταν αν συμμετείχε διά ζώσης.

3. Το μουσικό όργανο (ή τα μουσικά όργανα), το πρόσωπο και τα χέρια των διαγωνιζομένων πρέπει να φαίνονται με ευκρίνεια και καθαρότητα στο βίντεο.

4. Η βιντεοσκόπηση πρέπει να γίνει από σταθερό σημείο και έτσι ώστε ο διαγωνιζόμενος να φαίνεται ολόκληρος.

5. Να έχει τη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια σε εικόνα, κατά προτίμηση σε HD.

6. Να έχει μέγιστη δυνατή ποιότητα ήχου. Πρέπει να εξασφαλίσετε καθαρό ήχο, χωρίς παρεμβολές και φασαρία.

7. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε συσκευή εγγραφής με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ανωτέρω.

8. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα ανωτέρω το βίντεο δεν θα μπορεί να πάρει μέρος.

Συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται και αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, που θα περιέλθουν στην κατοχή της επιτροπής των διοργανωτών, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι τα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό της διενέργειας του διαγωνισμού. Η επεξεργασία και τήρηση των δεδομένων αυτών από την επιτροπή, περιορίζεται, αυστηρά, στο πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων θα τηρούνται σε κατάλληλα αρχεία από την επιτροπή, για διάστημα δύο ετών, μετά το πέρας του διαγωνισμού και μετά θα καταστραφούν με τους ενδεδειγμένους τρόπους, εκτός και αν ειδικότερες διατάξεις επιβάλλουν την περαιτέρω τήρησή τους. Οι υποψήφιοι, ή/και οι κηδεμόνες τους, κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας τους, δύναται να ζητούν την διόρθωση, διαγραφή ή παράδοση του συνόλου των δεδομένων και στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Η συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, μετά των σχετικών εγγράφων, επέχει θέση συναίνεσης προς την επιτροπή για την επεξεργασία και τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκάστοτε υποψηφίου.