ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Βάσει των αποτελεσμάτων της κριτικής επιτροπής θα δοθούν τρία (3) βραβεία:

Α' βραβείο και Δίπλωμα στον πρώτο κάθε κατηγορίας 

Β' βραβείο και Δίπλωμα στον δεύτερο κάθε κατηγορίας

Γ' βραβείο και Δίπλωμα στον τρίτο κάθε κατηγορίας

Από την International Cultural Federation21stCentury (ICF) θα δοθούν τρία (3) ξεχωριστά ειδικά βραβεία καλύτερης καλλιτεχνικής παρουσίας:

Α' βραβείο – Κύπελλο και Δίπλωμα

Β' βραβείο – Πλακέτα και Δίπλωμα

Γ' βραβείο – Πλακέτα και Δίπλωμα