ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Βάσει των αποτελεσμάτων της κριτικής επιτροπής θα δοθούν τρία (3) βραβεία:

Α' βραβείο και Δίπλωμα στον πρώτο κάθε κατηγορίας 

Β' βραβείο και Δίπλωμα στον δεύτερο κάθε κατηγορίας

Γ' βραβείο και Δίπλωμα στον τρίτο κάθε κατηγορίας

​Έπαινοι δίνονται σε όλους τους συμμετέχοντες των κατηγοριών " Μικρά ταλέντα Α' ", " Μικρά ταλέντα Β' ", "Κατηγορία Α' ", "Κατηγορία Β' " καθώς ο διαγωνισμός επιβραβεύει την συμμετοχή και προβάλλει τα καλά στοιχεία κάθε ερμηνευτή κατα την διάρκεια της εκτέλεσης. 

Στην "Κατηγορία Γ' " θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Από την International Cultural Federation21stCentury (ICF) θα δοθούν τρία (3) ξεχωριστά ειδικά βραβεία καλύτερης καλλιτεχνικής παρουσίας (πλακέτα και δίπλωμα).