ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Βάσει των αποτελεσμάτων η κριτική επιτροπή θα απονείμει Α, Β και Γ Βραβεία σε κάθε κατηγορία και έπαινο σε όλους τους συμμετέχοντες.

Κατηγορία «Μικρά Ταλέντα»

 • Α’ Βραβείο, Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 150,00€

 • Β’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 100,00€

 • Γ’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 50,00€

Τα βιβλία είναι ευγενική προσφορά των εκδόσεων Panas Music, Χ. ΝΑΚΑΣ – Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο.Ε.

Κατηγορία Α

 • Α’ Βραβείο, Δίπλωμα και Κιθάρα Aria Mod. Mod. AK-30 με θήκη, αξίας 200,00€

 • Β’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 100,00€

 • Γ’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 50,00€

Η κιθάρα και τα βιβλία είναι ευγενική προσφορά των εκδόσεων Panas Music, Χ. ΝΑΚΑΣ – Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο.Ε.

Κατηγορία Β

 • Α’ Βραβείο, Δίπλωμα και κιθάρα Admira Mod. Juanita με θήκη, αξίας 300,00€

 • Β’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 100,00€

 • Γ’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 50,00€

Η κιθάρα και τα βιβλία είναι ευγενική προσφορά των εκδόσεων Panas Music, Χ. ΝΑΚΑΣ – Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο.Ε.

Κατηγορία Γ

 • Α’ Βραβείο, Δίπλωμα και Κιθάρα Almansa Mod. 401 με θήκη, αξίας 450,00€

 • Β’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 100,00€

 • Γ’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 50,00€

Η κιθάρα και τα βιβλία είναι ευγενική προσφορά των εκδόσεων Panas Music, Χ. ΝΑΚΑΣ – Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο.Ε.

Κατηγορία Δ

 • Α’ Βραβείο, Δίπλωμα και χειροποίητη κιθάρα του κατασκευαστή Γιάννη Σειντούλα, αξίας 4.500,00€

 • Β’ Βραβείο, Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 100,00€

 • Γ’ Βραβείο, Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 50,00€

Η χειροποίητη κιθάρα είναι ευγενική προσφορά του διακεκριμένου κατασκευαστή Γιάννη Σεΐντούλα και θα φιλοτεχνηθεί ειδικά για τη μαθήτρια ή τον μαθητή που θα πάρει το Βραβείο στην Κατηγορία. Μέρος του βραβείου αποτελεί και η προσωπική παρακολούθηση της κατασκευής του συγκεκριμένου οργάνου, η προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες και την ιδιοσυγκρασία του κιθαριστή, καθώς και η πολύτιμη γνώση που θα αποκομίσει για το ξύλο, τα υλικά, τον ήχο και όλη την «τελετουργία» που οδηγεί στη δημιουργία της αγαπημένης μας
κιθάρας.

Τα βιβλία είναι ευγενική προσφορά των εκδόσεων Panas Music, Χ. ΝΑΚΑΣ – Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο.Ε.

Κατηγορία «Κιθαριστικά Σύνολα»

 • Α’ Βραβείο και Δίπλωμα

 • Β’ Βραβείο και Δίπλωμα

 • Γ’ Βραβείο και Δίπλωμα