ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Βάσει των αποτελεσμάτων η κριτική επιτροπή θα απονείμει Α, Β και Γ Βραβεία σε κάθε κατηγορία και έπαινο σε όλους τους συμμετέχοντες.

Κατηγορία «Μικρά Ταλέντα»

 • Α’ Βραβείο, Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 150,00€

 • Β’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 100,00€

 • Γ’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 50,00€

Τα βιβλία είναι ευγενική προσφορά των εκδόσεων Panas Music, Χ. ΝΑΚΑΣ – Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο.Ε.

Κατηγορία Α

 • Α’ Βραβείο, Δίπλωμα και Κιθάρα Aria Mod. Mod. AK-30 με θήκη, αξίας 200,00€

 • Β’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 100,00€

 • Γ’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 50,00€

Η κιθάρα και τα βιβλία είναι ευγενική προσφορά των εκδόσεων Panas Music, Χ. ΝΑΚΑΣ – Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο.Ε.

Κατηγορία Β

 • Α’ Βραβείο, Δίπλωμα και κιθάρα Admira Mod. Juanita με θήκη, αξίας 300,00€

 • Β’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 100,00€

 • Γ’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 50,00€

Η κιθάρα και τα βιβλία είναι ευγενική προσφορά των εκδόσεων Panas Music, Χ. ΝΑΚΑΣ – Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο.Ε.

Κατηγορία Γ

 • Α’ Βραβείο, Δίπλωμα και Κιθάρα Almansa Mod. 401 με θήκη, αξίας 450,00€

 • Β’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 100,00€

 • Γ’ Βραβείο,Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 50,00€

Η κιθάρα και τα βιβλία είναι ευγενική προσφορά των εκδόσεων Panas Music, Χ. ΝΑΚΑΣ – Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο.Ε.

Κατηγορία Δ

 • Α’ Βραβείο, Δίπλωμα και χειροποίητη κιθάρα του κατασκευαστή Γιάννη Σειντούλα, αξίας 4.500,00€

 • Β’ Βραβείο, Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 100,00€

 • Γ’ Βραβείο, Δίπλωμα και Βιβλία των εκδόσεων Panas Music, αξίας 50,00€

Η χειροποίητη κιθάρα είναι ευγενική προσφορά του κατασκευαστή Γιάννη Σειντούλα και κατασκευάστηκε από τον ίδιο ειδικά για τον 1οΠανελλήνιο Διαγωνισμό Κιθάρας, musicArte- guitar competition.

Τα βιβλία είναι ευγενική προσφορά των εκδόσεων Panas Music, Χ. ΝΑΚΑΣ – Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο.Ε.

Κατηγορία «Κιθαριστικά Σύνολα»

 • Α’ Βραβείο και Δίπλωμα

 • Β’ Βραβείο και Δίπλωμα

 • Γ’ Βραβείο και Δίπλωμα