Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου
musicArte piano competition

Αίτηση Συμμετοχής 

Κατηγορία συμμετοχής:

Συμπληρώστε τα έργα συμμετοχής στον διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία: *

1.

2.

3.

4.

Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής:

 

1. Συμπλήρωση και υποβολή της παραπάνω αίτησης

2. Πιστοποιητικό γέννησης ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται η ηλικία του υποψηφίου.

3. Μια φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

4. Μια απλή (αλλά ευανάγνωστη) φωτοτυπία των κομματιών που έχει επιλέξει να διαγωνιστεί ο υποψήφιος.

 

Η αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται on line ηλεκτρονικά μέσα από το site. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής τα λαμβάνουμε είτε ηλεκτρονικά (με αποστολή στο musicarte.education@gmail.com) είτε ταχυδρομικά (musicArte Τ.Θ. 9338, ΤΚ 10032, ΑΘΗΝΑ).

 

Μετά τη λήψη της αίτησης θα σας αποστείλουμε το επιβεβλημένο έργο της κατηγορίας που έχετε επιλέξει εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει σε κατηγορία που περιλαμβάνει επιβεβλημένο έργο.

Για τον ακριβή τρόπο πληρωμής θα ενημερωθείτε σύντομα.

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, μετά  των σχετικών εγγράφων, επέχει θέση συναίνεσης προς την οργανωτική επιτροπή για την επεξεργασία  και τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκάστου υποψηφίου.

Your application has been submitted successfully.