Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου
musicArte piano competition

Αίτηση Συμμετοχής για την κατηγορία 4 χέρια

Κατηγορία συμμετοχής:

Συμπληρώστε τα έργα συμμετοχής στον διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία: *

1.

2.

Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής:

 

1. Συμπλήρωση και υποβολή της παραπάνω αίτησης

2. Πιστοποιητικό γέννησης του κάθε υποψηφίου ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται η ηλικία τους.

3. Μια φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) του κάθε υποψηφίου

4. Μια απλή (αλλά ευανάγνωστη) φωτοτυπία των κομματιών που έχουν επιλέξει να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι.

 

Η αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται on line ηλεκτρονικά μέσα από το site. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής τα λαμβάνουμε είτε ηλεκτρονικά (με αποστολή στο musicarte.education@gmail.com) είτε ταχυδρομικά (musicArte Τ.Θ. 9338, ΤΚ 10032, ΑΘΗΝΑ).

Για τον ακριβή τρόπο πληρωμής θα ενημερωθείτε σύντομα.

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, μετά  των σχετικών εγγράφων, επέχει θέση συναίνεσης προς την οργανωτική επιτροπή για την επεξεργασία  και τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκάστου υποψηφίου.

Your application has been submitted successfully.